Imię i nazwisko:
e-mail:
OSZ Częstochowa:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=

O ośrodku


Witamy na stronie internetowej Bazy OSZ w Częstochowie.
Specjalizujemy się w organizowaniu kursów dla przyszłych operatorów koparkoładowarek
i innych maszyn drogowych.


Nasza Centrala mieści się w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Zawodowego działa
od 1 stycznia 2011 roku i został powołany przez Komendanta Głównego Ochotniczych
Hufców Pracy. Nasz Ośrodek  posiada jednak o wiele większą historię
kultywuje tradycje szkoleń rozpoczęte przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów
w Radomiu w 1974 r.


Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość kursów na operatorów koparkoładowarek
i koparek - również w Twoim mieście !!!.


Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Częstochowie prowadzi działalnosć szkoleniową umożliwiającą uzyskanie uprawnień operatora do obsługi wszystkich maszyn wymienionych  w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 134)


Kontrolę merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Instytut sprawuje rónież kontrolę programową,
dzięki czemu szkolenia przez nas organizowane są zawsze zgodne z rygorystycznymi wymogami.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu jest upoważniony do prowadzenia kursów
i po pozytywnym ukończeniu dopuszczenie kursantów do Egzaminu przez Państwową
Komisję Egzaminacyjną.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu - baza Częstochowa - posiada zaświadczenie
o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie
. Ośrodek OSZ OHP wpisany jest pod numerem eweidencyjnym 2.14/00023/2011.
 

Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z dostęnymi kursami oraz terminami.